Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tradiční letní výcvikový tábor našeho klubu se letos konal v termínu od 11. do 16. srpna 2019 v areálu Lesní plovárny v Sejfech u Mladých Buků

Tábora se zúčastnili mladí karatisté z oddílu karate, kteří byli dle věku a technické výkonnosti v karate rozděleni do dvou skupin - skupina A (starší a zkušenější) a skupina B (mladší děti). Hlavním cílem byl rozvoj kondičky a techniky karate. Pro závodníky pak příprava na nadcházející soutěžní podzimní půlsezónu, která vyvrcholí v prosinci mistrovstvím ČR. Mimo tréninky karate sestávající z nácviku základní techniky (kihon), sestav (kata) a zápasových technik (kumite) se pomocí fyzických testů prověřovali fyzické schopnosti a dovednosti účastníků. Kondiční příprava mladších dětí byla především herním způsobem. Starší borci ze skupiny A pak navyšovali svou kondičku posilováním, kruhovým tréninkem, atletickou přípravou, během a cyklistickými výjezdy, především výjezd na Rýchory řádně všechny prověřil.

 Pokud počasí dovolilo, tak byla možnost koupání na koupališti, které je součástí areálu. Ve středu 14. 8. byl připraven celodenní výlet na pevnost z roku 1938 Stachelberg. Skupina B šla pěšky, skupina A jela na kolech. Na Stachelbergu si účastníci prohlédli nejen hlavní prohlídku podzemí pevnosti, ale měli i možnost si prohlédnout kompletně vybavený malý bungr tzv. Řopík, proběhnout si zákopy, vylézt na věž Elišku apod. Večery měly děti osobní volno, mohly sledovat na plátně pohádky, starší pak měli relaxační cvičení skládající se z kompenzačních cvičení, nácviku správného dýchání a relaxačních technik, a protahování. Poslední večer, tj. ve čtvrtek, byl táborák s opékáním párků, během něhož byli vyhlášeni (a oceněni diplomy) nejlepší ve fyzických testech. 

Počasí bylo proměnlivé, občas deštivé, ale i tak si všichni výcvikový tábor moc užili :-). A určitě se již všichni těší na další soustředění - víkendové v 11/2019 na Jívce, týdenní zimní na lyžích, víkendovou jarní Pecku 4/2020 a letní LVT Pecka 2020 - informace k nadcházejícím akcím sledujte v Kalendáři a Novinkách.

Poděkování patří všem účastníkům tábora, dále trenérům - Láďovi, Katce, Dominikovi a Tomovi, zdravotnici Ivetě a personálu areálu, který se o nás staral.

Foto ZDE.

Text: T. Souček; Foto: L. Hurdálek, T. Souček, D. Majera

Back to top