Na základě aktuálních informací o nařízeních a opatřeních ohledně ochrany před onemocněním koronavirem COVID-19 z OHS (Okresní hygienické stanice) Trutnov vyplývají následující povinnosti:

1. Potvrzení o bezinfekčnosti:

- potvrzení, které je součástí přihlášky je NEPLATNÉ

- nová potvrzení o bezinfekčnosti (jiná nebudou přijata) a to pro všechny účastníky, tzn. i nad 18 let, jsou v příloze tohoto emailu

- za účastníky do 18 let potvrdí bezinfekčnost zákonný zástupce: "LVT Pecka 2020_bezinfekcnost do 18 let"

- účastníci nad 18 let potvrdí bezinfekčnost sami: "LVT Pecka 2020_bezinfekcnost nad 18 let"

- bezinfekčnost nesmí být starší 1 dne před příjezdem na akci (tj. max. 22. 8. 2020)

- bezinfekčnost (originál) odevzdejte po příjezdu na akci, neposílejte emailem

 

2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte:

- v příloze naleznete nové potvrzení o zdravotní způsobilosti, používejte již jen toto nové potvrzení: "Posudek_zdravotni_zpusobilost_ditete"

- dle vyjádření OHS by bylo dobré, aby potvrzení bylo z letošního roku, pokud bude starší (platnost je 2 roky), tak bude také respektováno

- naskenované potvrzení zašlete emailem dle pokynů v přihlášce

- odevzdají účastníci akce do 18 let

 

UPOZORNĚNÍ - v případě příznaků onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel apod.) nebude účastník na akci přijat!

Při nástupu na akci bude všem účastníkům, případně i doprovodu, změřena teplota.

Bez správně vyplněných a včas odevzdaných výše uvedených dokumentů nebude účastník na výcvikový tábor přijat,  bez možnosti vrácení poplatku. Letos jsou kontroly OHS velice časté, pečlivé a nekompromisní, proto i my musíme mít vše v naprostém pořádku bez jakýchkoliv výjimek.

Kontakt na vedoucího LVT Pecka 2020 v přihlášce (v příloze). 

Back to top