Způsob platby:

Bankovním převodem na účet klubu: KB Trutnov - číslo účtu: 27634601/0100; do zprávy pro příjemce napište text:: Příspěvky-ODDÍL-jméno člena klubu (např. Příspěvek-KARATE-Petr Novák)

 Termíny plateb klubových příspěvků za sezónu 2021-2022:
  • za 1. pololetí (za září – leden) do 15. 10. 2021
  • za 2. pololetí (za únor – srpen) do 15. 2. 2022

UPOZORNĚNÍ - v případě, že bude žádáno potvrzení, účetní doklad nebo faktura ohledně zaplacení klubových příspěvků, např. pro zdravotní pojišťovnu, tak je třeba žádat předem, na pozdější žádosti nebude brán zřetel, zvláště u žádostí pro VZP; v případě potřeby kontaktujte předsedu klubu - viz odkaz KONTAKT v hlavní nabídce webových stránek

Klubové příspěvky:

- KP se skládají ze dvou složek, a to z klubového a z oddílového příspěvku

- klubový příspěvek pro všechny členy klubu je 100,- Kč / 1 rok

- oddílový příspěvek je dán dle náročnosti a požadavků jednotlivých oddílů

Klubové příspěvky - oddíl KARATE:

100,- Kč – základní klubový příspěvek, udržuje členství v klubu, bez možnosti cvičení

500,- Kč - základní klubový příspěvek, udržuje členství v klubu, bez možnosti cvičení + svazové členské známky karate

1.700,- Kč – klubový příspěvek (100,- Kč), 1.600,- Kč oddílový příspěvek do 18 let, studenti a důchodci + svazové členské známky karate

2.000,- Kč - klubový příspěvek (100,- Kč), 1.900,- Kč oddílový příspěvek nad 18 let + svazové členské známky karate

Klubové příspěvky - oddíl SEBEOBRANA – poplatky jsou vybírány za jednotlivé kurzy (50,- Kč / 1 hod.)

Klubové příspěvky – oddíl WING-TZUN:

1.600,- Kč – klubový příspěvek (100,- Kč), 1.500,- Kč oddílový příspěvek do 18 let, studenti a důchodci

1.900,- Kč - klubový příspěvek (100,- Kč), 1.800,- Kč oddílový příspěvek nad 18 let

Klubové příspěvky ostatní:

  • 50 % sleva pro děti trenérů a funkcionářů
  • klubový poplatek se nevrací; možné vrácení pouze v případě překážky vzniklé na straně klubu, např. ukončení tréninků z důvodu ukončení činnosti oddílu nebo trenéra apod.

Termíny vybírání klubových příspěvků:

  • do 15. 10. při platbě za první polovinu sezóny (1. 9. – 31. 1.) nebo při jednorázové platbě za celou sezónu (od 1. 9. příslušného roku do 31. 8. následujícího roku),
  • do 15. 2. při platbě za druhou polovinu sezóny (1. 2. – 31. 8.),
  • způsob platby klubových příspěvků: převodem na účet klubu, ve výjimečných případech v hotovosti.

Poslední úprava klubových příspěvků byla provedena usnesením nejvyššího orgánu klubu "Schůze trenérů a zástupců klubu" z 20. 5. 2020.

Klub podporují:

Back to top