Vytisknout

Legislativa při účasti dětí a mládeže do 18 let na soustředěních a výcvikových táborech (dále jen akce) vyžaduje:

  1. POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA SOUSTŘEDĚNÍ, LETNÍM TÁBOŘE, ZOTAVOVACÍ AKCI ČI ŠKOLE V PŘÍRODĚ podle vyhlášky č. 106/2001 Sb. – potvrzuje lékař – platnost 2 roky – stačí kopie – musí být podepsáno rodiči – vyžadujeme zaslání emailem vedoucímu akce nejdéle 10 dní před odjezdem na akci (informace a termíny v přihláškách na jednotlivé akce).
  2. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI – potvrzují rodiče – datum odjezdu nebo max. 1 den předem – součástí přihlášky na jednotlivé akce nebo samostatně - vyžadujeme odevzdání při příjezdu na akci.

Oba dokumenty naleznete na našich webových stránkách (Novinky) s informacemi (přihláškou) na akce a v přílohách.

Bez těchto správně vyplněných a včas odevzdaných dokumentů se účastník akce do 18 let nemůže akce zúčastnit!

Děkujeme předem za spolupráci :-)