Dne 8. 12. 2022 pořádal náš oddíl seminář zaměřený na principy technik karate pod vedením senseie Kamila Guzka. Seminář byl zakončen zkouškou technické vyspělosti (STV). Z našeho oddílu se zkoušek účastnilo 10 cvičenců, jmenovitě:

  •     6. kyu – Pachl Štěpán, Rosová Lucie, Váňová Viktorie, Vích Filip, Záveský Martin, Tran Khan Linh
  •     4. kyu – Rosa Jonáš Kašpa
  •     3. kyu – Prouza Jakub
  •     2. kyu – Hurdálek Adam, Kejdana Ondřej

Všem jmenovaným  blahopřejeme k úspěšnému složení zkoušek. Velký dík patří Kamilu Guzkovi, který věnoval svůj čas a přijel podpořit naše cvičence v jejich trénování karate.