Důležité upozornění

Od 15. 1. 2023 se navyšují příspěvky - viz níže. Tzn. že za 2. pololetí sezony 2022-2023 již uhraďte příspěvky v nové výši. Děkujeme za pochopení. Váš SKBU Trutnov team.

Rozpis tréninků

Skupina A

 • Úterý: 17.30 - 19.00 hodin ... tělocvična
 • Čtvrtek: 17.30 - 19.00 hodin ... tělocvična
 • Pátek: 17.00 - 18.30 hodin ... dojo

Skupina N (nábor)

 • Úterý: 16.00 - 17.30 hodin ... tělocvična
 • Čtvrtek: 16.00 - 17.30 hodin ... tělocvična

Přihláška

Členem SKBU Trutnov, z. s. (dále jen "klub") se může stát každá fyzická osoba, která o členství požádá. O přijetí nového člena do klubu rozhoduje vedení klubu a vedoucí jednotlivých oddílů. Přihláška musí dle požadavků České unie sportu, jejíž je klub členem, obsahovat požadované údaje, které musí být správně uvedené, a které se musí nahrát do systému České unie sportu. Další povinností člena klubu je platit klubové příspěvky. Bez těchto dvou základních podmínek není možné získat členství v klubu. Současně s přihláškou je třeba odevzdat formulář GDPR.

Dokumenty ke stažení

Všichni členové klubu jsou pojištěni pro případ úrazu u České unie sportu. Toto pojištění má však jen základní pojistné plnění viz informace k pojistce. Proto všem členům doporučujeme se pro případ úrazu ještě navíc samostatně připojistit!

Příspěvky

Způsob platby

 • Způsob platby: bankovním převodem na účet klubu vedený u Komerční banky Trutnov
 • Číslo účtu: 27634601/0100
 • Zpráva pro příjemce: Příspěvek-ODDÍL-jméno člena klubu (například: Příspěvek-KARATE-Petr Novák)
 • Termín plateb: za 1. pololetí (září – leden) do 15. září a za 2. pololetí (únor – srpen) do 31. ledna

Výše příspěvků

 • 100 Kč ... základní klubový příspěvek, udržuje členství v klubu, bez možnosti cvičení
 • 500 Kč ... základní klubový příspěvek, udržuje členství v klubu, bez možnosti cvičení, svazové členské známky karate
 • 2.000 Kč ... klubový příspěvek do 18 let, studenti a důchodci
 • 2.300 Kč ... klubový příspěvek nad 18 let

Klubový poplatek se nevrací. Možné je vrácení pouze v případě překážky vzniklé na straně klubu, například ukončení tréninků z důvodu ukončení činnosti oddílu nebo trenéra apod.

Upozornění

V případě, že bude žádán daňový doklad (vystavujeme pouze faktury) o zaplacení  klubových příspěvků, například pro zdravotní pojišťovnu, je třeba žádat předem, tzn. před zaplacením příspěvků! Při platbě musí být uveden variabilní symbol, který je uveden na vystavené faktuře, a samozřejmě také správně napsaná "zpráva pro příjemce" - viz výše. Na žádosti o vystavení faktury po zaplacení příspěvků nebude brán zřetel. Pokud bude žádáno potvrzení o zaplacení příspěvků (není daňový doklad), tak bude potvrzení na vyžádání vystaveno po zaplacení příspěvků. V případě potřeby kontaktujte předsedu klubu viz sekce Kontakty.