Od října do prosince 2023 proběhl podzimní kurz sebeobrany. Jednotlivé lekce byly zaměřené na nácvik praktické sebeobrany - obrana proti úderům, úchopům, obejmutí, dále na základy pádových technik, mimopostojový boj (boj na zemi), obranu pomocí obranného spreje apod. Kurzu se zúčastnili všechny věkové kategorie, ženy i muži, začátečníci i pokročilí. Kurz byl přínosný.

Tréninkům vládla velice přátelská atmosféra, vytvořila se výborná parta. Kurz byl zakončen vánočním posezením, které se konalo v posilovně u Honzy, a které jsme si moc užili. Děkuji všem za účast na kurzu a přístup ke cvičení. Speciální dík Alešovi za pomoc při trénování.