Od února do dubna letošního roku proběhl v rozsahu 10 lekcí Jarní kurz praktické sebeobrany. Kurzu se zúčastnilo 17 cvičenců všech věkových kategorií, z toho bylo 12 žen a 5 mužů. Jednotlivé lekce byly zaměřeny na nácvik základních technik sebeobrany (údery, kopy, pády, bloky, kryty apod.) a obranu proti různým druhům napadení - úderům, úchopům, obejmutí, škrcení, mimopostojový boj apod. Kurz naplnil zcela své poslání, tj. seznámil účastníky s problematikou sebeobrany (teorie sebeobrany, právní stránky použití sebeobrany apod.), a naučil nové a zdokonalil již naučené dovednosti praktické sebeobrany. Dalším přínosem bylo vytvoření výborné party. Jak pro stávající cvičence, tak i pro případné další zájemce, je již teď vypsán Podzimní kurz sebeobrany (odkaz "SEBEOBRANA").

Děkuji všem za účast a přístup k tréninkům, a těším se na další společné tréninky :-)

Tomáš Souček - instruktor sebeobrany