V tréninkové sezoně 2023 - 2024 proběhly dva kurzy sebeobrany, a to podzimní kurz, který proběhl v termínu od října 2023 do ledna 2024 a jarní kurz, který proběhl v termínech od února do dubna 2024. Podzimního kurzu se zúčastnilo celkem 18 cvičenců, z toho 11 žen a 7 mužů. Jarního kurzu celkem 17, z toho 9 žen a 8 mužů. Kurzů se zúčastnili zástupci všech věkových kategorií od teenagerů po seniory. Podzimní kurz byl zakončen závěrečnou párty, kterou jsme si všichni moc užili. Během kurzů jsme se tradičně zaměřili na teorii a hlavně praktické nácviky sebeobrany: základní dovednosti - postoj, pohyb, reakce, nácvik úderů, kopů, bloků, krytů apod., dále na nácvik řešení sebeobrany při napadení úderem, úchopem, obejmutím, škrcením apod., vyzkoušeli jsme si mimopostojový boj a pádové techniky. Zajímavý a velice důležitý byl nácvik použití obraných sprejů. Vzhledem k tomu, že každý kurz se skládá z 10 lekcí, tak jsme toho stihli poměrně hodně. Kurzy proběhly bez zranění, všichni se moc snažili a zaslouží si pochvalu za přístup ke cvičení, ale i k naší komunitě, kde opět vznikla výborná parta. Kurzy jsme si moc užili a těšíme se na pokračování na podzim 2024 - více viz odkaz oddílu SEBEOBRANA na našem webu.

Kurzy sebeobrany v našem klubu jsou zaměřené na nácvik praktické sebeobrany. Techniky jsou pečlivě vybírány na základě dlouholetých zkušeností tak, aby při reálném napadení byly použitelné a zvládl je každý proti silnějšímu útočníkovi. Jsou vhodné pro ženy a muže od 15-ti let, od začátečníků po pokročilé.