Od 1. ledna 2023 byly navýšeny příspěvky. Více informací najdete v jednotlivých odkazech na našich webových stránkách (KARATE, SEBEOBRANA, WING-TZUN). Důvodem bylo navýšení nákladů klubu. Děkujeme za pochopení. a Vaši přízeň.

Váš SKBU Trutnov team

Od října do prosince 2023 proběhl podzimní kurz sebeobrany. Jednotlivé lekce byly zaměřené na nácvik praktické sebeobrany - obrana proti úderům, úchopům, obejmutí, dále na základy pádových technik, mimopostojový boj (boj na zemi), obranu pomocí obranného spreje apod. Kurzu se zúčastnili všechny věkové kategorie, ženy i muži, začátečníci i pokročilí. Kurz byl přínosný.

Na posledním letošním tréninku karate proběhlo vyhlášení tří nejlepších závodníků našeho oddílu za rok 2022 a nejlepšího karateky roku 2022.

Dne 8. 12. 2022 pořádal náš oddíl seminář zaměřený na principy technik karate pod vedením senseie Kamila Guzka. Seminář byl zakončen zkouškou technické vyspělosti (STV). Z našeho oddílu se zkoušek účastnilo 10 cvičenců, jmenovitě:

V neděli 4. 12. 2022 přijel do Prostějova náš nominovaný závodník Jonáš Kašpar Rosa, kde se konalo Mistrovství České Republiky 2022 Českého svazu karate. Postup na MČR si vybojoval díky svým dobrým výsledkům na Národních pohárech, jak v kata tak i v kumite mladších žáků 10 – 11let. Bohužel se předpoklad jeho dobrého umístění nenaplnil. I přes zranění kotníku dal do zápasů maximum a jsme na něj pyšní.

V sobotu 19. 11. 2022 se členové našeho oddílu karate zúčastnili semináře se shihanem Munabu Murakamim (8.Dan) v hale Třebeš v Hradci Králové. Tři sobotní tréninky byly zaměřeny především na základní techniku a principy karate. Díky jeho návštěvě získali naši cvičenci nové zkušenosti a zdokonalovali své znalosti. Každý jeho seminář je něčím speciální a vždy se je na co těšit. S velkým díkem SKBU Trutnov.

Ve dnech 11. - 13. 11. 2022 uspořádal trutnovský oddíl karatistů soustředění na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově s účastí 27 členů. Cvičenci byli rozděleni do dvou skupin. Na soustředění jsme se zaměřili především na zdokonalování technik pro získání vyšších technických stupňů. Proběhlo cvičení s lapami pro nácvik kumite. Mimo jiné jsme nacvičovali i aplikace na kata, které obsahovaly pády, podtržení a přehazovací techniky. Cvičenci z náboru se naučily svoji první katu Heian-shodan a řízené kumite. Rádi bychom poděkovali vedení ZŠ kpt. Jaroše za skvělou spolupráci a poskytnuté zázemí.

Vítejte na novém webu našeho klubu. Veškeré informace naleznete nově pod jednotlivými oddíly. Věříme, že nový zjednodušený web pro Vás bude přínosný a více přehledný.  

Oddíl karate pořádá ve dnech 11. až 13. 11. 2022 víkendové soustředění VíS Trutnov 2022, které se bude konat v prostorách ZŠ kpt. Jaroše Trutnov. Přihláška a bezinfekčnost v přílohách. Děkujeme předem za včasné odevzdání dokumentů a zaplacení akce.